English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

 

مسئول EDO : سرکار خانم لیلا مختاری 

عضو هیئت علمی دانشکده 

پست الكترونيك: l.mokhtary@gmail.com


 شرح وظایف EDC  و EDO


اطلاعیه شماره 1: راه اندازی و شروع به کار EDO دانشکده پرستاری و بهداشت خوی

اطلاعیه شماره 2: دعوت از اساتید محترم گروه های پرستاری و بهداشت محیط جهت همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان دانشکده پرستاری و بهداشت خوی


 برنامه EDO در سال 94


 طرح دروس اساتید