English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

نام كارگاه­هاي آموزشي برگزار شده براي اعضاي هيئت علمي

رديف

نام كارگاه

مدت زمان كارگاه

(بر حسب ساعت)

1

کارگاه فرآیند نویسی جهت شرکت در جشنواره مطهری

4

2

کارگاه SPSS

4

3

کارگاه End note

4

4

Scientific Writing

4

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12