English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

وظایف گروه اتاق عمل


§        برنامه ریزی واحدهای  نیمسال اول و دوم دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل

§        برنامه ریزی و دریافت ظرفیت بیمارستانی جهت واحد کاورزی در نیمسال اول و دوم

§        تدریس دروس طبق برنامه ریزی درطول ترم‏های تحصیلی نیمسال اول و دوم روزانه

§        مشاوره و راهنمایی دانشجویان رشته اتاق عمل

§        مشاوره و راهنمائی دانشجویان شاهد و ایثارگر

§        نظارت و پیگیری امتحانات پایان ترم بهمن ماه و تیرماه

§        برگزاری کلاس‏های عملی واحد مهارت‏های پرستاری و واحد تحصصی در اتاق پراتیک

§        برگزاری جلسات مراقبت از بیمار جهت تقویت بنیه دانشجویان اتاق عمل در اتاق پراتیک

§        برگزاری جلسات گروه جهت حل مشکلات دانشجویان

§        بررسی عملکرد فیلدهای درمانی در طول نیمسال اول و دوم

§        هماهنگی با مدیران گروه‏های جراحی دانشگاه جهت دعوت از اساتید تدریس کننده واحدهای تکنولوژی جراحی

§        برگزاری جلسات درون گروهی جهت حل مشکلات و ارتقاء کیفی فعالیت‏های آموزشی درگروه

§        برگزاری همایش روز تکنولوژیست‏های اتاق عمل

 

§        برگزاری مراسم فارغ التحصیلی

   دانلود : otagh amal.pdf           حجم فایل 983 KB