English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

معرفی گروه:

گروه مهندسی بهداشت محيط از سال 1392 با پذيرش دانشجو در رشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محيط در دانشکده پرستاری و بهداشت خوی آغاز بکار نمود. لازم به ذکر است که این دانشکده از سال 1371 رسما فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون زیر نظر گروه پرستاری نزدیک به 20 دوره دانش آموخته در مقطع کاردانی بهداشت محیط داشته است. در حال حاضر اين گروه با عنوان مهندسی بهداشت محيط دارای 1 استاديار، 3 مربی می باشد که خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای برای دانشجويان مقاطع کارشناسی پيوسته و کاردانی را ارائه می نمايند. و پذيرش دانشجو در مقطع کاردانی نيز از سال 1393 به بعد حذف شده است.

کارشناسی پيوسته بهداشت محيط

هدف از راه اندازی اين مقطع، تربيت دانش آموختگانی است که مهارت لازم در زمينه انجام وظايف شغلی يک کارشناس بهداشت محيط، شامل موارد زير را داشته باشند:

- ارتقاء سطح بهداشت جامعه

- شناسايی عمليات و فرايندهای مؤثر در بهسازی محيط

- شناخت و بکارگيری تجهيزات سنجش و اندازه گيری آلاينده ها و نيز کنترل آلودگی

- آشنايی با روش های ارزشيابی، پايش و مديريت بهداشت محيط و محيط زيست

- شناخت قوانين، استانداردها و برنامه های کنترل آلودگی

اولين دوره اين مقطع تحصيلی در مهرماه سال 1393 پذيرفته شدند. طول دوره کارشناسی پيوسته بهداشت محيط بطور معمول 8 نيمسال تحصيلی معادل 4 سال برنامه ريزی شده است که در شرايط خاص تا 6 سال نيز قابل تمديد می باشد.

 

مدير گروه:

  • مهندس اسرافیل عسگری  

اعضاي هيات علمي گروه :  

  • دکتر رحیم عالی ده چناری   
  • مهندس بایرام هاشم زاده

  

شرح وظایف مدیران گروههای آموزشی:
- ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی ذیربط حداکثر سه ماه پس از صدور حکم ، با مشارکت کلیه اعضای گروه و براساس طرح جامع راهبردی دانشگاه
- تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی حضور خود و اعضاء هیات علمی گروه ، جلسات و سایر فعالیتهای( آموزشی و پژوهشی ) مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی موثر و شفاف در این زمینه به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
- مستند سازی اسناد و سوابق در گروه و ساماندهی و طراحی بانک اطلاعات مدون گروه
- جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط
- اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن به طور ادواری به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی گروه و ارائه آن به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
- روز آمد نمودن و باز نگری برنامه های درسی و آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط
- برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان
- برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها ، میز گردها ، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی
- پاسخگویی مکتوب ، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشکده و دانشگاه
- مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و فوق برنامه دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص ( هیات علمی و کارشناس ) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی
- تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه و اعضای هیات علمی ذیربط در پایان هر سال تحصیلی و در پایان دوره مدیریت و ارائه آنها به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
- توزیع عادلانه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه ( دروس ، پایان نامه ها ، رساله ها و سایر موارد )
- نظارت بر انجام فعالیتها در گروه و اجرای ضوابط و آیین نامه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اداری و مالی و سایر مصوبات شوراهای دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی جهت انجام طرحهای پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور به کمک اعضای هیات علمی در گروه
- همسو نمودن فعالیتهای گروه با راهبردها و سیاستهای کلان دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی و نظارت بر تصویب و اجرای به موقع پایان نامه ها ، رساله ها ، آزمونها و سمینارهای دوره ای دانشجویان
- برنامه ریزی برای توسعه رشته تحصیلی در گروه و تاسیس گرایشهای کاربردی مورد نیاز و ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای در گروه
- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای اعضای هیات علمی گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمی و فرهنگی و تعامل با دانشجویان
- برنامه ریزی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای گروه
- تلاش و ترغیب اعضای هیات علمی در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی ( مقاله علمی - پژوهشی ، علمی ترویجی ، کنفرانسها ، تالیف و تصنیف ، نقد کتاب ، اختراع ، جشنواره های علمی ، هنری ، مسابقات بین المللی و ..) - انجام سایر امور ارجاعی از سوی دانشکده و دانشگاه
- برنامه ریزی بهینه برای ارائه دروس آموزشی و نظارت بر ثبت نام دانشجویان در آغاز هر ترم .
- رعایت مقررات و قوانین و ضوابط مالی در کسب درآمدها و هزینه کرد