English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٥

نام : بایرام
نام خانوادگی : هاشم زاده
تحصیلات : کارشناسی ارشد بهداشت محیط
پست الکترونیکی :bayramh53@gmail.com
سمت : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

تلفن : 36259219 -044
همراه: 09144634717
 دورنگار:36255777- 044